Den sundhedsfaglige diplomuddannelse rummer 4 uddannelsesretninger:
– Professionspraksis
– Kultur og sundhed
– Sundhedsfremme og forebyggelse
– Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Studieordning gældende:
Studieordning01.07.2011 rev. 19.09.2019 gældende (PDF)

Studieordning historisk:
Studieordning01.07.2011 rev. 24.06.2019 gældende (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.03.2019 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.02.2018 (PDF)
Studieordning. 01.07.11 rev. 01.06.2017 (PDF)
Studieordning. 01.07.11 rev. 01.06.2017 (Word)
Studieordning.
 01.07.11 rev. 12.08.2016 (PDF)
Studieordning.
11.05.2014 (PDF)
Studieordning. 11.05.2014 (Word)
Studieordning. 15.5.2013 (PDF)
Studieordning. 15.5.2013 (Word)
Studieordning. 01.07.2011 (Word)
Studieordning. august 2008 (PDF)

Andet gældende materiale:
Moduloversigt det sundhedsfaglige fagområde
Moduloversigt det sundhedsfaglige fagområde (eng.)

Luk menu