Kontaktudvalget er det tværgående udvalg, som varetager fælles diplomspørgsmål og kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kommissorium for Kontaktudvalget for diplomuddannelser


 

Udpeget af fællesudvalget for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Lotte Andersen (formand)
Lektor
Socialfaglig Efter- og Videreuddannelse
Institut for Socialfaglig og Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse
Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet
Københavns Professionshøjskole
Tlf. 72 48 9352/72 48 75 00
loan@kp.dk


 

Udpeget af det faglige fællesudvalg for det pædagogiske fagområde

Steffen Skovdal
Diplomansvarlig
Pædagogik og læring
Kompetence- og Organisationsudvikling
Telefon: 3046 5013
stsk@ucl.dk


 

Udpeget af det sundhedsfaglige fællesudvalg

Lisbeth Nørgård Christensen
Uddannelseskonsulent | Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Københavns Professionshøjskole
Tlf. 51380638
linc@kp.dk


 

Udpeget af fællesudvalget for it og teknik

Bjarke Nielsen
Lektor og Studieleder
Diplomuddannelsen i projektledelse
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf: 9351 1188
bjnie@dtu.dk


 

Udpeget af det faglige fællesudvalg for ledelse

Susanne S. Hansen
Områdechef
VIA University College
Tlf. 87 55 18 77
suha@via.dk


 

Udpeget af det faglige fællesudvalg for medie og kommunikation

Torben Nielsen
Projektleder og fagmedarbejder
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Tlf. 89 44 05 58 /21 72 52 33
tn@dmjx.dk