Diplomuddannelsen i Ledelse er samlet i en studieordning og består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Gældende studieordning
Studieordning. Gældende fra 01.08.2019

Studieordning historisk:
Studieordning. Gældende fra 01.01.2019
Studieordning. Gældende fra 01.08.2018
Studieordning. Gældende fra 01.01.2017
Studieordning inkl. prøveallonge. Gældende fra 1.1.2016 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2014
Studieordning. Gældende fra 1.1.2013 (PDF)

Prøveallonge historisk:
Prøveallonge. Gældende fra 1.1.2013 (Tilrettet den 6. maj 2014) (PDF)